Pozivom na 090 292 045 donirate 3 KM za sve gladne bebe i djecu naših projekata
Beba korisnica Ismail💙
📌Gračanica
Naša ekipa je u Gračanici posjetila dvije porodice, a druga porodica je porodica dječaka Ismaila, koji zajedno sa troje ostale djece i roditeljima živi u izbjegličkom kampu. Jedno dijete ima stepen invaliditeta, a dječiji doplaci i skeomna primanja koja više nemaju nego imaju, nisu dovoljna da podmire sve troškove ove porodice. U okviru humanitarnog projekta “Idemo na babine!” posjetili smo Ismaila sa pelenama, mlijekom, prehrambenim artiklima i svim onim što je trebalo djeci.
Mnogo još djece živi ovako, a naša je misija da dođemo do što je moguće više njih. Na tom putu nam uvijek trebate i vi.
Kako pomoći?
mlijeko, kašice te hranu i higijenske artikle možete dostavljati svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 13 do 18:30h na našoj adresi Himze Polovine br. 12
🇧🇦Uplate iz BIH:
➡️ 154-180-20092471-62
Primalac: Udruzenje Obraduj nekoga
Intesa San Paolo Banka
Svrha doznake: humanitarni prijekti
➡️572 -456-00000789-78
MF Banka
Primalac: Udruženje Obraduj nekoga
Svrha doznake: humanitarni projekti
🌏Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA391541802009247162
S.W.I.F.T: UPBKBA22