090 292 045 – 3 KM – najbolja sadaka je sadaka u ramazanu

Posjet Hercegovini smo završili sa posjetom jednoj ženi u Blagaju, koja živi skupljajući otpad. Žena ima karcinom i još niz bolesti, i ćesto joi nedostaje hrana.
Zato smo prevalili veliki put da bi je posjetili i odnijeli prehrambeni ramazanski paket.
Kako možete pomoći našu akciju?
090 292 045 – 3 KM
Prehrambeni artikli – ponedjeljak – subota od 12 do 17h
Uplate iz BIH: 154-180-20092471-62
Primalac: Udruzenje Obraduj nekoga
Intesa San Paolo Banka
Svrha doznake: Humanitarne akcije

Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA391541802009247162
S.W.I.F.T: UPBKBA22

Paypal aidas-m@live.com