Beba korisnica – Amel

090 292 045 – 3 KM za sve ugrožene i gladne bebe Bosne!

Našeg dragog Amela smo opet posjetili. Beba se uredno razvija, zahvaljujući našim donatorima ima pelena, mlijeka, kozmetike. 
Amel živi sa svojom majkom, nanom i tetkom koja je invalid. Jedina primanja koja majka ima jeste dječiji doplatak. Žive teško, i skromno, nadajući se da će bolji dani uskoro doći. Kad skromnih novčanih primanja nestane, nestane i hrane, mlijeka, pelena…Amel ima 5 mjeseci.
Nažalost, Amelovu situaciju dijele stotine beba širom naše zemlje. Mnoge su uvrštene u redovne mjesečne pakete, te zahvaljujući novčanim donacijama, pozivom na humanitarni telefon i donacijama u artiklima, najugroženije bebe svaki mjesec dobiju svoj paket pomoći. 
Mnoge bebe pomognemo jednokratno, a mnoge su i povremene bebe korisnice.
Zbog svega ovog, pozivamo vas da donirate baby i prehrambene artikle, a vaše novčane donacije možete donirati uplatom na naš žiroračun.

Uplate na: 
Uplate iz BIH: 154-180-20092471-62 
Primalac: Udruzenje Obraduj nekoga
Intesa San Paolo Banka
Svrha doznake: Projekat „Idemo na babine – Svaki dan“

Uplate iz inostranstva: 
IBAN: BA391541802009247162
S.W.I.F.T: UPBKBA22
Paypal direkt link www.paypal.me/obradujnekoga
Paypal: aidas-m@live.com