Hrana za Merima🚼

Subotom dijelimo hapice našim bebicama korisnicima. Porodicu malenog Merima smo zatekli kako beru tratinčice, koje ce prodati ljudima koji vrše otkup. Ova porodica nas uvijek nanovo iznenadi svojom željom da rade i privredjuju, da se ne oslanjaju na druge i ne kukaju. Drago nam je da možemo da pomognemo ovakvim ljudima. Merim je danas dobio svoju sedmičnu porciju Novalaca😊☺👶