Na molbu jedne socijalne radnice danas smo odnijeli dosta pelena broj 1 i 2 i 3, odjeće, kadicu, kolica, prehrambeni paket, higijenski paket te hranu za bebe, jednoj velikoj socijalno ugroženoj porodici